Wimmie de Hoop maakt nieuwe start dankzij scholingstraject

Wimmie de Hoop heeft enige tijd in detentie doorgebracht na het maken van verkeerde keuzes. Nu heeft hij dit leven achter zich gelaten en is vastberaden om een nieuw pad te bewandelen. Hij wil een vak leren en zo een bijdrage leveren aan de maatschappij, met als doel een schonere en veiligere leefomgeving.

Yahya in wit pak als asbestsaneerder

Yahya’s kansen in het arbeidsproces vergroten

Yahya heeft lange tijd niet actief deelgenomen aan het arbeidsproces en heeft daardoor weinig kansen gehad om diploma’s of certificaten te behalen. Dit heeft het vinden van passend werk met een duurzame uitstroom uit een uitkering voor hem bemoeilijkt.

Xavi’s toekomst: carrière als asbestsaneerder

Xavi is een jongeman die door verkeerde keuzes en verkeerde vrienden een periode niet heeft kunnen deelnemen aan de maatschappij. Nu hij weer terugkeert, wil hij zijn verleden achter zich laten en een nieuwe weg inslaan.

Willie gaat aan de slag als steigerbouwer met behulp van Buro naar Werk

Willie heeft een tijdlang niet meegedraaid in de maatschappij. Hij kwam naar Nederland, maar helaas kwam hij in contact met verkeerde mensen. Nu wil hij zijn verleden achter zich laten en aan de slag als steigerbouwer.

Tijmen wordt opgeleid tot Deskundig Asbest Verwijderaar via Buro naar Werk

Tijmen vindt weinig voldoening in zijn huidige baan als verhuizer en ziet geen mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in zijn vak. Door eerdere verkeerde keuzes en het gebrek aan begeleiding, staat hij op een kruispunt in zijn carrière.

Reïntegratie naar de arbeidsmarkt voor de heer Rosa Mojica

De heer Rosa Mojica gaat eind december reïntegreren naar de arbeidsmarkt na een aantal jaren hieraan niet te hebben kunnen deelnemen. Om een goede start te maken, wil hij een carrière met toekomst opbouwen en papieren behalen.

Het succesverhaal van Ronald: nieuwe kansen en carrièremogelijkheden

Ronald heeft een tijd niet deelgenomen aan de maatschappij vanwege zijn verleden, maar hij wil zichzelf nu opnieuw uitvinden. Hij heeft besloten om nieuwe doelen te stellen en certificaten te behalen om zijn carrière een boost te geven.

Nieuwe start na verkeerde keuzes

Luca heeft door verkeerde vrienden verkeerde keuzes gemaakt en heeft daardoor een tijd niet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Nu is hij vastbesloten om er te zijn voor zijn partner en kind en zijn verleden achter zich te laten. Hij wil een nieuwe weg inslaan en carrière maken door certificaten te behalen.

Lou’s toekomst in de asbestsaneerders branche

Lou heeft een lange tijd buiten de maatschappij geleefd, eerst in het buitenland en daarna in detentie in Nederland. Nu hij in vrijheid komt, wil hij zijn verleden achter zich laten en een nieuwe weg inslaan. Hij heeft besloten om certificaten te behalen en carrière te maken in de asbestsaneerders branche.

Nieuwe kansen voor Groen

Groen keert na een lange tijd weer terug in de maatschappij en wil een nieuwe weg inslaan. Hij heeft zich gevestigd in Dokkum, wat niet de meest ideale plaats is om weer aan het werk te gaan. Daarom gaat hij het leer-werktraject met baangarantie van Buro naar Werk volgen en starten als DAV1.