Tag Archief van: Everyday Heroes

Wimmie de Hoop maakt nieuwe start dankzij scholingstraject

Wimmie de Hoop heeft enige tijd in detentie doorgebracht na het maken van verkeerde keuzes. Nu heeft hij dit leven achter zich gelaten en is vastberaden om een nieuw pad te bewandelen. Hij wil een vak leren en zo een bijdrage leveren aan de maatschappij, met als doel een schonere en veiligere leefomgeving.

Reïntegratie naar de arbeidsmarkt voor de heer Rosa Mojica

De heer Rosa Mojica gaat eind december reïntegreren naar de arbeidsmarkt na een aantal jaren hieraan niet te hebben kunnen deelnemen. Om een goede start te maken, wil hij een carrière met toekomst opbouwen en papieren behalen.

Appie krijgt tweede kans als asbestsaneerder dankzij Everyday Heroes en Ex-Made

Door verkeerde keuzes in het leven heeft Appie de afgelopen jaren in een Penitentiaire Inrichting gewoond en was het voor hem niet mogelijk om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.